Zjavenie Panny Márie sv. Kataríne

V noci 18. 7.1830 okolo pol dvanástej sestra Katarína Labouré začula volanie pri nohách postele.

„Sestra Katarína, sestra Katarína.“ Zdvihla sa a uvidela dieťa osvetlené lúčmi, svojho anjela strážneho, ktorý ju volal do kaplnky: „Poď do kaplnky, svätá Panna ťa čaká.“ Novicka bola prekvapená, obliekla sa a nasledovala svojho nebeského vodcu. V kaplnke ju chlapček doviedol k oltáru, ale Panna  Mária tam nečakala. Kráľovná nebies, odetá do hodvábneho rúcha, prichádzala z pravej strany oltára a sadla si do kresla, na ktorom sedával otec Aladel.

Sestra Katarína sa hodila na kolená, zložila si ruky a položila si ich do lona svätej Panny. Rozhovor trval 2 hodiny. Panna Mária ju poúčala, ako sa má modliť… a potom jej hovorila o hrôzach, ktoré postihnú Francúzsko. PM jej napokon povedala: „Ešte sa vrátim, moja dcéra, lebo mám pre teba poslanie“.

2. zjavenie bolo  27.11. 1830 opäť v kaplnke domu dcér kresťanskej lásky. Keď  sestra Katarína rozjímala  o 17, 30 hod., bez toho, aby niečo zbadali, videla Pannu Máriu. Bola odetá v hodvábnych šatách. Mala biely závoj, ktorý bol  pritiahnutý viac k očiam.

Na šatách mala modrý plášť. Stála na zelenom hadovi, vo výške srdca držala v rukách zlatistú guľu, ktorú si pritláčala k srdcu a akoby ju s materinskou láskou podávala Bohu.  Katarína  počula hlas: „Táto guľa symbolizuje celý svet a každého človeka.“ Potom sa na prstoch objavili žiarivé prstene ozdobené prekrásnymi drahokamami a vyžarovali lúče až na zem. Zrazu guľu, ktorú držala na svojom srdci, pozdvihla hore a akoby sa sklonila k zemeguli pod nohami, symbolu milostí, ktoré k nám prichádzajú. Okolo Panny Márie sa vytvoril ovál s nápisom Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. Potom sa ovál otočil. V strede sa objavilo veľké písmeno M, ktoré vychádzalo z krížika. Pod písmenom M boli 2 srdcia Pána Ježiša a Panny Márie. Okolo sa objavilo 12 žiariacich hviezd.

Počula hlas: „Daj raziť medailu podľa tohto vzoru. Osoby, ktoré ju budú nosiť na krku s dôverou, dosiahnu hojné milosti“. Túto medailu ľudia sami nazvali Zázračná medaila, pre jej vznešenosť, pre veľké duchovné a hmotné milosti obsiahnuté na príhovor Panny Márie.

zdroj