Modlitby matiek (MM)

Modlitby matiek sa začali v Anglicku. Zakladateľka Modlitieb matiek Veronica Williams  so svojou švagrinou Sandrou začali odovzdávať v modlitbe svoje deti do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže zmeniť chod vecí. Napísali o tejto modlitbe len svojim známym. Bez akejkoľvek reklamy sa tieto modlitby rozšírili do celého sveta.

Modlitby matiek tvoria ženy so srdcom matky, nezáleží či ide o fyzické materstvo alebo duchovné. Modlitby matiek tvoria dve až osem matiek, ktoré sa pravidelne týždenne stretávajú v dome jednej matky.

Pri našich modlitbách sedíme okolo stola, na ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého na záver stretnutia vkladáme papierové krúžky s menami našich detí a tých, ktorých chceme odovzdať do Ježišových rúk.

Prosíme Ducha Svätého, aby viedol naše stretnutie, prosíme za ochranu, odprosujeme a odpúšťame, modlíme sa za jednotu srdca a mysle všetkých v skupinke, chválime Pána, čítame Sväté písmo, pri ktorom sa zdieľame s ostatnými matkami.

Snažíme sa porozumieť tomu, čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať. Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. O dôvernostiach, ktoré prednesú matky pri modlitbe, nehovoríme mimo skupinky.

Keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou. Na MM sa ani jedna mama nemodlí sama. Skrze tieto modlitby matky zažívajú hlboký pokoj a požehnanie, lebo sa osobne stretávajú s Ježišom a aj preto, lebo cítia podporu ostatných matiek.

Stretnutia bývajú každý týždeň po dohode s ostatnými členmi.
Kontakt:
Mária Čurgalyová – 0910 572 411
Magdaléna Bezáková – 0903 589 233