Modlitby a dokumenty

Požehnanie domu pre rok 2023

Text – Dokonalá ľútosť (slovenčina)
Text – Dokonalá ľútosť (maďarčina)

Krížová cesta počas pandémie

Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery
Jednotlivé zastavenia krížovej cesty približujú osudy ľudí, ktorí sa v 20. a 21. storočí vložili do služby chudobným alebo sa postavili proti autoritárskym režimom a za tragických okolností prišli o život. Okrem známych tvárí ako Oscar Romero či brat Roger z Taizé nechýbajú medzi nimi štyri osobnosti zo Slovenska, ktoré je štedrou krajinou na misionárov a misijných dobrovoľníkov. Je to rehoľná sestra Veronika Rácková (†2016), páter Ján Hermanovský (†2005), rozvojová pracovníčka Danica Olexová (†2019) a etnologička Emília Bihariová (†2019), ktorí naplnili svojím životom štyri zastavenia krížovej cesty. Ich strata je však ovocím pre nový svet Božieho kráľovstva, vzkriesenia, a príklad ich života nám pomáha v našom misijnom nadšení pri ohlasovaní radosti evanjelia.

Radostný ruženec so zamysleniami o rodine

Božské Srdce (zobraziť dokument)

Litánie k sv. Jozefovi

Žaloba na platnosť manželstva – (zobraziť tlačivo)