Ružencové spoločenstvo

Ružencové spoločenstvo, tzv. ruža, je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú Preblahoslavenú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné milosti a snažia sa o pokrok v kresťanskej dokonalosti.  Jednu ružu tvorí 20 členov. Každý člen sa každodenne modlí jeden konkrétny desiatok ruženca, ktoré sa menia každý mesiac. Tak sa vytvorí reťaz desiatkov, teda celá ruža sa denne pomodlí celý ruženec v členení tajomstiev :
– radostný
– svetla
– bolestný
– slávnostný

Od 1. Adventnej Nedele 2019 máme v Janíkovciach päť 20 – členných spoločenstiev modlitby sv. ruženca (tzv. „ruží“). Ďakujem p. Milovej (hlavnej koordinátorke všetkých ruží) za ich zoskupenie.
Sú to „ruže“ pod vedením: p. Milovej, p. Krajčovej, p. Šimončíkovej, p. Novákovej a p. Dömöšovej (p. Dybová).

Ďakujem aj všetkým členom „ruží“ za SLUŽBU MODLITBY.

ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa modlitbou aspoň jedného desiatka posvätného ruženca zapájajú do MODLITBOVEJ  SLUŽBY celého posvätného ruženca….pre dobro nás všetkých, členov našej katolíckej Cirkvi i celého ľudstva! Veď aj Panny Mária nás Fatimským zjavením stále oslovuje a hovorí:“SOM  PANNA  MÁRIA, KRÁĽOVNÁ RUŽENCA. NAĎALEJ SA DENNE MODLITE  RUŽENEC!“
Posledné Zjavenie Panny Márie vo Fatime 13. októbra 1917)