Farský klub detí

Zmysluplné vyplnenie voľného času deťom ponúka Farský klub detí. Od jesene 2016 sa stretávame spravidla každú druhú sobotu v mesiaci na farskom úrade. Dve hodiny spoločného času trávime hrami, kreatívnym tvorením a vždy si niečo povieme o aktuálnych liturgických sviatkoch. Navzájom sa povzbudzujeme, aby sme rástli v cnostiach a budujeme priateľstvá.

Prázdniny ukončujeme stopovačkou, pred vianocami pečieme medovníky. Ročne putujeme k dubu k soche Fatimskej Panny Márie a zapájame sme sa k celosvetovej akcii „Milión detí sa modlí ruženec“. Čaká na nás ešte veľa dobrodružstiev a budeme radi, ak sa k nám pridáš.

Kontakt:
Mária Čurgalyová – 0910 572 411
Magdaléna Bezáková – 0903 589 233