Sviatosť kňazstva

Ordináciou (vysviackou) je prijímateľ tejto sviatosti začlenený medzi kňazov a biskupov, ňou sa udeľuje dar Ducha Svätého. Sviatosť môže udeľovať biskup. Biskup ju udeľuje vkladaním rúk a modlitbou. Poznáme diakonskú a kňazskú vysviacku.  Diakonská vysviacka je stav služby (nie kňazstvo) medzi Kristom a ľuďmi. Sviatosť môže prijať jedine pokrstený muž v stave posväcujúcej milosti (teda bez hriechu – po svätej spovedi).

Účinky svätej spovede

  1. Nezmazateľný duchovný znak
  2. Udeľuje posvätnú moc
  3. Rozmnoženie posväcujúcej milosti
  4. Špeciálne milosti – aby mohli prinášať obetu, plniť službu Božieho slova

Zdroj: http://www.katechizmus.sk/