Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť NITRA – JANÍKOVCE

Správca farnosti:

Mgr. Dušan Molek, farár
mobil: 0911 510 851

Adresa:
Hlavná 57
949 07 Nitra


tel.: 037/656 11 29
e-mail:  janikovce@nrb.sk

Úradné hodiny nie sú pevne stanovené
-zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich,
-nahlasovanie krstov, sobášov a pohrebov
je možné kedykoľvek telefonicky na čísle 0911 510 851

Úmysly na sv. omšu možno nahlasovať na vyššie uvedenom telefónnom čísle:
-SMS správou
-telefonicky
-napísaním na papierik a vhodením do farskej poštovej schránky
-osobným odovzdaním
-mailom na janikovce@nrb.sk

Stretnutia a žiadosti
(požehnanie domu, požehnanie náboženských predmetov, vybavenie úradných záležitostí, alebo osobné stretnutie a rozhovor s kňazom)
je potrebné vopred dohodnúť telefonicky, SMS správou alebo cez farský e-mail,
aby sa všetko uskutočnilo v termíne a spôsobom, ktorý bude vyhovovať obidvom stranám.

Číslo farského bankového účtu
SK67 5600 0000 0008 1737 2001