Sochy v našej farnosti

Janíkovce

V galérii nižšie nájdete:
Sv. Ján Nepomúcky, Sv. Július, sv. Anna a Július a mladá Mária, Kaplnka Panny Márie, Piéta, Panna Mária ružencová.

Čechynce

V galérii nižšie nájdete:
Prícestná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kamenný kríž, sv. Urban, sv. Florián, sv. Trojica, sv. Cyril a Metod, sv. Štefan, sv. Ján Nepomúcky, Medžugorská Panna Mária, Kríž Ukrižovaného, Panna Mária ružencová, Ave crux.