Oznamy

PRIAME PRENOSY A ONLINE PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ

TV LUX

Sväté omše na TV LUX možno sledovať v televízii alebo na stránke www.tvlux.sk a tiež aj na facebooku TVLUX

Stránka: www.dokostola.sk

Na stránke nájdete zoznam všetkých online vysielaní z celého Slovenska.


Farské oznamy

Farnosť Janíkovce – Prvá adventná nedeľa
Farnosť Čechynce – Prvá adventná nedeľa

archív farských oznamov

Sväté omše vo farnosti
sú zrušené až do odvolania


Verejné sv. omše v našom kostole nebudú až do odvolania.
Individuálne si môžete dohodnúť sv. spoveď – sv. prijímanie i návštevu Vašich starých a chorých.
Kto by potreboval akúkoľvek inú pomoc (napr. urobiť nákup, odviesť k lekárovi, poradiť, pomôcť v domácnosti… a iné), nech zatelefonuje na moje tel. číslo: 0911 510 851
S pozdravom Dušan Molek

Ostatné oznamy a informácie


Príhovor k mladým na 36. svetový deň mládeže (slovensky)
Príhovor k mladým na 36. svetový deň mládeže (maďarsky)


24. november

Červená streda

z iniciatívy ACN (Cirkev v núdzi) stredu (24.11.2021) je deň, kedy budú stovky katedrál, kostolov, pamiatok a verejných budov po celom svete osvetlené načerveno.
Ide o súčasť medzinárodnej kampane, ktorej cieľom je upozorniť na prenasledovanie kresťanov a dodržiavanie náboženskej slobody vo svete.
Slovenská kancelária ACN upozorňuje na skutočnosť, že za svoju príslušnosť ku kresťanstvu je utláčaný každý siedmy kresťan. Denne pre svoju vieru v Krista umrie až 11 ľudí. Z tohto podnetu bude na červeno osvetlená aj Nitrianska katedrála sv. Emeráma. Pamätajme zvlášť v tento deň na prenasledovaných kresťanov.

28. november

Srdečne Vás pozývame do SPRIEVODU SVETLA, ktorý sa uskutoční v prvú adventnú nedeľu 28. novembra 2021 v centre mesta.
Od 16:00 hodiny sa účastníci sprievodu budú schádzať na Nitrianskom hrade.
Od 16:15 budú zaznievať adventné piesne v podaní katedrálneho zboru Psallite Deo pod vedením Mgr. Vladímíra Kopca.
O 16:30 pozdraví otec biskup pútnikov, požehná adventný veniec (umiestnený okolo sochy sv. Jána Pavla II.) a zažne jeho prvú sviecu. Zároveň s požehnaním odprevadí účastníkov sprievodu, ktorí so svetielkami absolvujú svoju Via Noce – cestu nocou a poputujú dole hradným vŕškom až na Svätoplukovo námestie, kde
spoločne s predstaviteľmi mesta Nitra rozsvietia vianočný stromček.
Do sprievodu si prosím prineste svetielko podľa svojich možností, s ktorým budete putovať – sviečku zabezpečenú proti nepriaznivému počasiu, lampášik, či iný svietiaci predmet.


10.-12. december
Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami


Svätý Otec František na Slovensku_september 2021


Vincentská rodina organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine
a na Slovensku.

15 ročník zbierky sa koná od 1.6.2021 do 30.4.2022Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi v roku 2021

1. január 2021Panny Márie Bohorodičky
6. január 2021Zjavenie Pána
13. máj 2021Nanebovstúpenie Pána
3. jún 2021Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2021Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2021Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2021Všetkých svätých
8. december 2021Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2021Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Ostatné významné dni

19.februárCelodenná poklona oltárnej sviatosti v našej farnosti
od 19.3.2021 do júna 2022Osobitný rok rodiny
od 8.12.2020 do 8.12.2021Rok sv. Jozefa