Oznamy

Od 19. apríla 2021 sú dovolené verejné bohoslužby – 1 osoba na 15 m2.
To znamená, že v našom kostole v Janíkovciach bude môcť byť CELKOVO LEN 12 osôb !!!

Najbližšie obdobie budú verejné bohoslužby LEN za zosnulých, ktorých sme od začiatku tohto roka pochovali. Preto si čas sv. omše dohodnem s
pozostalými. Ak nebudú môcť naplniť oni počet 12, tak dám možnosť prísť aj iným, ktorých vopred oslovím, resp. samy pozostalí…

Pre všetkých ostatných tak prioritne stále zostáva možnosť kontaktovať ma na mojom tel. čísle, alebo SMS správou na individuálnu svätú spoveď a sväté prijímanie…

Do kostola sa bude vstupovať LEN bočným vchodom a LEN pod mojím dohľadom. Všetci, ktorí prídu do kostola, sa musia preukázať platným negatívnym testom. Bez neho a bez respirátora nemôže nik vstúpiť do kostola !!!

STÁLE treba sledovať web stránku našej farnosti, vývesku pri kostole a príp. počúvať obecný rozhlas. PROSÍM mladších, aby pomohli starším zisťovať aktuálne
oznamy vzhľadom na možné nové okolnosti…

BIRMOVKA,

ktorá mala byť budúcu nedeľu, 18. apríla 2021 – N E B U D E !!!
Keď mi o. biskup zatelefonuje a dohodneme sa na ďalšom termíne, dám vám okamžite vedieť…
Sledujte, prosím, nástenku pri kostole, stránku našej farnosti (resp. obce) a počúvajte obecný rozhlas…
ĎAKUJEM za pochopenie a trpezlivosť! S prianím BOŽEJ OCHRANY A POMOCI !!!

PRIAME PRENOSY A ONLINE PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ

TV LUX

Sväté omše na TV LUX možno sledovať v televízii alebo na stránke www.tvlux.sk a tiež aj na facebooku TVLUX

Web portál: www.svataomsa.sk

Na portáli je možné v reálnom čase sledovať, ktorá farnosť vysiela online bohoslužbu (…už viac ako 70 farností).

Stránka: www.dokostola.sk

Na stránke nájdete zoznam všetkých online vysielaní z celého Slovenska.


Farské oznamy

Farnosť Janíkovce
Farnosť Čechynce – BÉRMÁLÁS

Sväté omše vo farnosti
Utorok-Piatok:
Sobota:
Nedeľa:


Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Pôstna výzva nitrianskeho biskupa mons. Viliama Judáka


Charitatívna zbierka pod názvom „Boj proti hladu“

V čase od 1.5.2020 do 30.4.2021 už po 14-ty krát zbierku organizuje Vincentská rodina na Slovensku. Veriaci môžu prispieť na toto charitatívne dielo, či už kúpou medovníkového srdiečka alebo aj pomocou pri ich domácom pečení a balení.
Vincentská rodina ďakuje za štedrosť v predošlých ročníkoch zbierky a do Vašej pozornosti dáva stránku https://www.bojprotihladu.sk/ , na ktorej si môžete prečítať viac údajov súvisiacich so zbierkou (napr. výnosy z jednotlivých ročníkov, uskutočnené projekty a pod.).

Do Vašej pozornosti dávame ponuku z Rádia Mária. Ide o ponuku na prijímače, ktoré sú vhodné najmä pre chorých a starých, ktorí budú mať tento prístroj stále k dispozícii bez toho, aby ho museli ladiť.
Viac informácií nájdete v prílohe a na stránkach samotného rádia www.radiomaria.sk


Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi v roku 2021

1. január 2021Panny Márie Bohorodičky
6. január 2021Zjavenie Pána
13. máj 2021Nanebovstúpenie Pána
3. jún 2021Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2021Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2021Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2021Všetkých svätých
8. december 2021Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2021Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Ostatné významné dni

19.februárCelodenná poklona oltárnej sviatosti v našej farnosti
od 19.3.2021 do júna 2022Osobitný rok rodiny
od 8.12.2020 do 8.12.2021Rok sv. Jozefa