Oznamy

TV LUX

Sväté omše na TV LUX možno sledovať v televízii alebo na stránke www.tvlux.sk a tiež aj na facebooku TVLUX

www.dokostola.sk

Na stránke nájdete zoznam všetkých online vysielaní z celého Slovenska.


Farské oznamy

Farnosť Janíkovce
25. nedeľa
Farnosť Čechynce
25. nedeľa

archív farských oznamov

Sväté omše vo farnosti
Pondelok: 17:30 (16:00 adorácia)
Utorok: 17:30 (16:00 adorácia)
Streda: 17:30 (16:00 adorácia)
Štvrtok: 17:30 (16:00 adorácia)
Piatok: 17:30 (16:00 adorácia)
Sobota: 17:30 (16:00 adorácia)
Nedeľa: 07:30, 11:15
Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi v roku 2023

1. január 2023Panny Márie Bohorodičky
6. január 2023Zjavenie Pána
18. máj 2023Nanebovstúpenie Pána
8. jún 2023Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2023Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2023Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2023Všetkých svätých
8. december 2023Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2023Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Farské direktórium (významné dni vo farnosti)

19.februárCelodenná poklona Oltárnej sviatosti v našej farnosti
4. májsv. Floriána, mučeníka
5. veľkonočná nedeľaSlávnosť sv. Júliusa, mučeníka (výročný deň; uloženie relikvie sv. Júliusa vo farskom kostole v Janíkovciach v roku 1749)
okolo 13. májaFatimská sobota (Púť k janíkovskému dubu. Organizuje sa v soboty, ktoré sú najbližšie k 13. máju.)
16. májsv. Jána Nepomuckého, mučeníka
24. júnPatrocínium filiálneho kostola sv. Jána Krstiteľa v Čechynciach
29. JúnPatrocínium farského kostola sv. Petra a Pavla v Janíkovciach