Oznamy

PRIAME PRENOSY A ONLINE PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ

TV LUX

Sväté omše na TV LUX možno sledovať v televízii alebo na stránke www.tvlux.sk a tiež aj na facebooku TVLUX

Stránka: www.dokostola.sk

Na stránke nájdete zoznam všetkých online vysielaní z celého Slovenska.


Farské oznamy

Farnosť Janíkovce – 29. nedeľa v cezročnom období
Farnosť Čechynce – 29. nedeľa v cezročnom období

archív farských oznamov

Sväté omše vo farnosti
Štvrtok-Piatok: 17:00
Nedeľa: 07:30, 11:15SYNODA 2021-2023

V dňoch 9. a 10. októbra 2021 sa v Katolíckej Cirkvi začne synodálny proces, ktorý bude trvať tri roky, a bude pozostávať z konzultácií a rozlišovania. Bude rozčlenený do troch fáz a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Trojfázový postup synody sa začne na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí stretnutím biskupov v Ríme. Tému najbližšej synody potvrdenú Svätým Otcom Františkom zverejnili v marci 2020 v tomto znení: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“.
V Nitrianskej diecéze začneme synodálny proces 17. októbra (29. nedeľa cez rok) o 16:00 hod stretnutím pri kríži pred Kostolom sv. Petra a Pavla – Františkáni (Horné mesto), procesiou a následnými slávnostnými vešperami v Gotickej priekope na Nitrianskom hrade. (v prípade nepriaznivého počasia v katedrále). Všetci sú srdečne pozvaní!


Poďakovanie slovenských biskupov + Mimoriadna charitatívna zbierka na Kubu

Svätý Otec František na Slovensku_september 2021


Vincentská rodina organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine
a na Slovensku.

15 ročník zbierky sa koná od 1.6.2021 do 30.4.2022


Zbierka pre Kubu

Pomôžme chudobným na Kube, aby ovocie návštevy pápeža Františka na Slovensku rástlo ďalej.


Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi v roku 2021

1. január 2021Panny Márie Bohorodičky
6. január 2021Zjavenie Pána
13. máj 2021Nanebovstúpenie Pána
3. jún 2021Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2021Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2021Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2021Všetkých svätých
8. december 2021Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2021Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Ostatné významné dni

19.februárCelodenná poklona oltárnej sviatosti v našej farnosti
od 19.3.2021 do júna 2022Osobitný rok rodiny
od 8.12.2020 do 8.12.2021Rok sv. Jozefa