Oznamy


Sväté omše vo farnosti
Pondelok: –
Utorok: –
Streda: 18:00 (17:00 adorácia)
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: –
Nedeľa: 07:30

Modlitba za pokoj

TV LUX

Sväté omše na TV LUX možno sledovať v televízii alebo na stránke www.tvlux.sk a tiež aj na facebooku TVLUX

www.dokostola.sk

Na stránke v prvom stĺpci s názvom „Online“ nájdete zoznam všetkých online vysielaní z celého Slovenska.
Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi v roku 2024

1. január 2024Panny Márie Bohorodičky
6. január 2024Zjavenie Pána
9. máj 2024Nanebovstúpenie Pána
30. máj 2024Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2024Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2024Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2024Všetkých svätých
9. december 2024Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2024Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Farské direktórium (významné dni vo farnosti)

19. februárCelodenná poklona Oltárnej sviatosti v našej farnosti
4. májsv. Floriána, mučeníka
5. veľkonočná nedeľaSlávnosť sv. Júliusa, mučeníka (výročný deň; uloženie relikvie sv. Júliusa vo farskom kostole v Janíkovciach v roku 1749)
11. májaFatimská sobota (Púť k janíkovskému dubu. Organizuje sa v soboty, ktoré sú najbližšie k 13. máju.)
16. májsv. Jána Nepomuckého, mučeníka
24. júnPatrocínium filiálneho kostola sv. Jána Krstiteľa v Čechynciach
29. júnPatrocínium farského kostola sv. Petra a Pavla v Janíkovciach