Kňazi u nás

Správcovia farnosti

 1. František Mika 1684-1685
 2. Juraj Lendvay 1687-1689
 3. Martin Ároksaláši 1689-1691
 4. Michal Kováč 1691-1694
 5. Ondrej Košťán 1694-1700
 6. František Divéni 1700-1708
 7. Pavol Horvátovič 1708-1709
 8. Peter Lendvai 1709-1714
 9. Adam Gál 1714-1723
 10. Martin Pavlec 1723-1727
 11. Mikuláš Lehotkai 1727-1741
 12. Andrej Rabček 1741-1757
 13. Imrich Kiš 1757-1758
 14. Ján Berek 1758-1783
 15. Šimon Kaprinai 1783-1785
 16. Gabriel Ernei 1785-1797
 17. Mikuláš Kulifai 1797-1797
 18. Pavol Lokšanský 1797-1815
 19. Michal Holnapy (Moringer) 1815-1856
 20. Jozef Ürge 1856-1857
 21. Jozef Gunst 1857-1864
 22. Eugen Siládi 1864-1872
 23. Juraj Hegedüš 1872-1894
 24. Rudolf Horvát 1894-1913
 25. Vincent Szily 1913-1922
 26. Matej Dreveňák 1922-1946
 27. Anton Horák 1946-1956
 28. Ignác Klein 1956-1961
 29. Štefan Cíferský 1961-1970
 30. Štefan Dobrovodský 1970-1992
 31. Jozef Petrek 1992
 32. páter Visniewsky 1992-1994
 33. Peter Stranianek 1994-1996
 34. Ľudovít Jurek 1996-1997
 35. Andrej Šottník 1997-2000
 36. Pavol Kobida 2000-2011
 37. Viliam Michalovič 2011-2019
 38. Dušan Molek 2019 – súčasnosť

Kapláni vo farnosti

 • Ján Bulko 1996-1997

Kňazi pochádzajúci z Janíkoviec

 1. Vojtech Tarko – kňaz v 18.storočí
 2. Mons. Alojz Jesenský – ordinovaný 1872, nitriansky kanonik (1898), neskôr titulárny opát (1901), generálny vikár (1910)
 3. Ján Milo – ordinovaný 1937
 4. Michal P. – ordinovaný 2014

Kňazi pôsobiaci v našej farnosti

kpt. Mgr. Peter HASARA – gréckokatolícky kňaz Ordinariátu OS a OZ v Nitre (žijúci na území našej farnosti), väzenský dekan, farnosť: Narodenia Panny Márie na ÚVTOS v Nitre – Chrenovej