Svedectvá

ON hovorí, aby sme my hovorili …

Na začiatku Listu Hebrejom čítame: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi…“ (Hebr 1, 1-2a).
Jeho cesty sú, aj nie sú našimi cestami. On kráča s nami po našich cestách a zároveň má aj svoje cesty, o ktorých vravievame, že sú božími cestami.
Tu na našej farskej stránke vytvárame nový priestor na naše svedectvá o ŇOM ako o ŽIVOM!!! Veď aj pred našim duchovným zrakom a priamo v našej prítomnosti už mnoho ráz a rozličným spôsobom „prehovoril“ na našej ceste života. On hovorí v živote každého človeka!

ON URČITE KRÁČA PRED nami, ZA nami, PRI nás, NAD nami…
… jednoducho – S NAMI!

Vaše svedectvá môžu byť samozrejme anonymné, zaslané napr. na farský e-mail janikovce@nrb.sk, alebo vhodené do poštovej schránky pri fare, alebo sprostredkované takým spôsobom, aký sa vám bude zdať najvhodnejší…aj cez druhého človeka…

Svedectvo NEBUDE NIKDY DUCHOVNE „STARÉ“ !!!


Svedectvo môže byť len časovo „staré či nové“. Môže byť vaše, alebo niekoho iného, z rodiny, či od druhého, ktorý ho už nestihol darovať ostatným, alebo to už nedokáže pre chorobu, či starobu…

Na naše svedectvá budeme môcť nazerať ako na prežitú RADOSTNÚ ZVESŤ!
Na EVANJELIUM, ktoré je nielen napísané, ale HLAVNE ZOSOBNENÉ…
A je ním STÁLE ŽIVÁ A PRÍTOMNÁ OSOBA PÁNA JEŽIŠA !!!


Svedectvo H.L.

Toto svedectvo som poslal na Arcibiskupský úrad v Košiciach. Prekvapilo ma, že mi odpísal o. arcibiskup. Jeho slová máte pred sebou. A ako z nich vyplýva, všetko, čo sa týka našich – zatiaľ len blahoslavených – sa eviduje a použije v procese ich svätorečenia.Chcem seba i vás povzbudiť, aby sme si vybrali aspoň jedného z našich blahoslavených a modlitbou k nim vyprosovali na ich príhovor MIMORIADNU MILOSŤ, alebo ZÁZRAK.Na to, aby sa bl. don Titus Zeman, bl. Zdenka Šelingová, bl. Anka Kolesárová a ďalší stali svätými, svätými z našej krajiny, TREBA ZÁZRAK. A zázrak sa vyprosuje modlitbou. K svätorečeniu kohokoľvek z nich tak máme a môžeme prispieť každý z nás…


Poďakovanie