Svetielko

Farské Svetielko sú hravé “stretká” mamičiek na materskej dovolenke s deťmi do 3 rokov. Na našich stretnutiach hravou formou spoznávame starostlivosť a lásku Pána Boha k nám.

Stretávame sa vždy v pondelok o 9:00 hod. v priestoroch farskej budovy v Janíkovciach.
Sme radi, že týmito stretnutiami sa môžu aj mamičky s malými deťmi aktívne zapojiť do nášho farského spoločenstva.

Bližšie informácie Vám rada poskytne animátorka Mária na tel. čísle: 0902 421 970