Čítanie Božieho slova počas svätých omší

Pravda o Bohu a o Ježišovi Kristovi — INTERNETOVÁ KNIŽNICA Strážnej veže

,,Keď sa v Cirkvi číta Sväté Písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje Evanjelium.“ (V.S. č. 29 Rímskeho misála)

Modlitba lektora

Všemohúci Bože,
Ty si ma pozval k službe lektora,
požehnaj ma,
aby som zreteľne prednášal(a)
slová Svätého Písma
a svojím životom svedčil(a) o tom,
čo ústami prednášam.


V našej farnosti vykonávajú službu čítania Božieho Slova (službu lektora) počas liturgie viacerí farníci.

K službe čítania Božieho slova sú pozvané aj deti a mládež našej farnosti. Veď sám Pán Ježiš hovorí: ,,Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!“ (Lk 18,16)

Úlohou lektora je pri sv. omši a iných liturgických obradoch prednášať Božie slovo, teda čítania, príp. responzóriový žalm, ak nieto žalmistu a tiež spoločné modlitby veriacich (tzv. prosby).

V prípade záujmu o čítanie kontaktuje prosím pána farára osobne alebo mailom janikovce@nrb.sk

Aktuálny rozpis čítajúcich:

Utorok až štvrtok – čítania M. Milová a A. Čurgalyová

Piatok – deti a mládež

Nedeľa
omša 07:30 – S. Porhajašová, E. Maňúchová, A. Cabadajová, P. Macho
omša 11:15 – P. Halák, Š. Štefek, E. Štefániková, N. Kollárová