Farská charita

KOMU SA VENUJEME ?

 • starí, chorí ľudia a ľudia so zdravotným postihnutím
 • ľudia bez domova, utečenci, po výkone trestu
 • mnohodetné rodiny
 • deti a mládež
 • krízové situácie

AKÉ AKTIVITY VYKONÁVAME ?

 • sociálna pomoc mnohodetným rodinám, opusteným, chorým a iným (finančná alebo konkrétna služba)
 • príprava na sviatky – pečenie koláčov, výroba pohľadníc, darčekov
 • tvorivé dielne, kultúrne a športové podujatia
 • zbierka a distribúcia šatstva
 • duchovná pomoc
 • organizovanie aktivít pre deti a mládež, slávenie sviatkov, jubileí

USKUTOČNENÉ AKCIE 2021-2022

 • Adopcia seminaristu na diaľku
 • Pomoc pre ľudí vo výkone trestu
 • 2% pre našu farníčku
 • Potravinová zbierka

USKUTOČNENÉ AKCIE 2021-2022

KRONIKA FARSKEJ CHARITY

ZALOŽENIE FARSKEJ CHARITY V NAŠEJ FARNOSTI A JEJ ČLENOVIA

Štruktúra Farskej Charity:

 • Peter Macho – predseda (kontakt. : 0911 227 383, charita@farnostjanikovce.sk )
 • Natália Kollárová – tajomník
 • Alena Doršicová – pokladník

AKO PODPORIŤ FARSKÚ CHARITU

 • modlitbou Zdravas Mária (každý deň o 21:00)
 • osobnou angažovanosťou
 • finančným príspevkom na účet SK11 0900 0000 0051 8532 8805
 • finančný príspevkom vo farskom kostole do pokladničky pri soche sv. Antona

POZNÁTE NIEKOHO KTO BY POTREBOVAL POMOC? ALEBO SA CHCETE ZAPOJIŤ KONKRÉTNOU POMOCOU?
DAJTE NÁM O TOM VEDIEŤ JEDNOU Z NASLEDUJÚCICH MOŽNOSTÍ:

 • pošlite nám e-mail na adresu charita@farnostjanikovce.sk
 • napíšte list a vložte ho do farskej schránky
 • vyplňte nasledujúcu žiadosť

BUDEME RADI KEĎ SA DO NÁŠHO KOLEKTÍVU FARSKEJ CHARITY  PRIDÁTE AJ VY!

Sme registrované združenie dobrovoľníkov, v našej farnosti uskutočňujeme charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky.

Farská charita v  Janikovciach je evidovaná v Registri farských charít Diecéznej charity v Nitre.

Farská charita nemá právnu subjektivitu, ale právne a ekonomicky podlieha príslušnej farnosti a jej farárovi.