Požehnanie domu smútku

V sobotu 2.11. o 15:00 pán farár požehná dom smútku a nádeje svätenou vodou a kadidlom. Potom sa spolu pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu.