Brigáda pri dube

Za pomoc pri umiestnení kríža pri dube ďakujem Pavlovi Halákovi, Ľubovi Doršicovi, Martinovi Skovajsovi, Ľubomírovi Plánkovi, Petrovi Machovi, Štefanovi Antošovi, Petrovi Štefekovi a osobitne kanonikovi Martinovi Štofkovi, nášmu o. biskupovi Viliamovi a hlavnému organizátorovi Štefanovi Štefekovi.