Sviečka za nenarodené deti

Fórum života, platforma pro – life organizácií a jednotlivcov, organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti.
Cieľom podujatia je pripomenúť si všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť.

V rámci podujatia sa dajú zakúpiť sviečky – a to plastová v cene 1 €, či sklenená v cene 5 €.
Tento rok bude možné zapáliť sviečku aj virtuálne na www.sviecka.forumzivota.sk, kde je zobrazená mapa Slovenska. Plameň sviečky sa rozhorí pri meste či obci, z ktorej je podporovateľ Sviečky za nenarodené deti.

Projekt je možné podporiť aj zaslaním darcovskej SMS správy s textom „SMS SVIECKA“ na číslo 877.

Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života:
– konkrétne riešenia ťažkých životných situácií tehotných matiek, dievčat, rodín a jednotlivcov (Zachráňme životy, Poradňa Alexis, Centrum FEMINA),
– centrá pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi (Sieť pomoci),
– informačné kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života (25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti),
– vydavateľskú činnosť a vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých (projekt Tlakový hrniec, pro-life prednášky, konferencie a publikácie)

Vyslovujeme úprimné: PÁN BOH ODMEŇ všetkým darcom a podporovateľom…!!!

http://www.sviecka.forumzivota.sk/