DOHODA k Delimitačnému protokolu uzatvorenému 27.4.2020

DOHODA k Delimitačnému protokolu uzatvorenému 27.4.2020 medzi Biskupstvom Nitra a našou farnosťou znamená, že pozemky získané biskupstvom zámenou s Mestom Nitra v roku 2017 odovzdáva do nášho vlastníctva. Išlo o nehnuteľnosti bezprostredne okolo farského kostola, pred farskou budovou v smere k farskému kostolu.  Tieto parcely poskytlo biskupstvo farnosti bez nároku na budúcu odplatu. Vykonanie zápisu delimitácie do katastra nehnuteľností  v katastrálnom území Veľké Janíkovce na list vlastníctva 2601 a 1096 bolo 9.6. 2020.