Ľudové misie v našej farnosti

Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“

Poslaním misionárov Verbistov je ohlasovanie Evanjelia na celom svete. Ako misionári Spoločnosti Božieho Slova ho ohlasujeme v zahraničí, ale i doma. Jednou z foriem ohlasovania sú aj Ľudové misie vo farnostiach. Ľudové misie sú duchovnými cvičeniami pre celú farnosť a slúžia na prehĺbenie viery tých čo veria, aby sa tak oni stávali misionármi pre tých, ktorí neveria alebo svoju vieru nežijú naplno. Je to požehnaný čas pre farnosť, v ktorom sa milujúci Boh chce zastaviť v dome každého jedného a ponúka mu svoju milosť. Zároveň nám ukazuje našu cestu ku skutočnému cieľu života. Je to čas návratu k hodnotám Evanjelia – k tomu, čím sme sa stali pri našom krste a obohatili pri prijímaní Eucharistie, sviatosti birmovania, či manželstva alebo kňazstva. Ľudové misie sú časom obrátenia.

Pre farnosti ponúkame svoje služby vo forme ľudových misií (trvajú 8 dní) alebo duchovných obnov (trvajú 4 dni). Je to čas, v ktorom sa každý člen farského spoločenstva môže posilniť vo viere, zapáliť sa za Evanjelium, napraviť vzťahy, ktoré sa narušili a vzkriesiť Božou milosťou tie, ktoré umreli. To, čo je potrebné a podstatné je zamilovať si Krista a Cirkev.

Tieto požehnané chvíle sú pozvaním zažiť nádherné stretnutie so živým Kristom, ktorý nás neprestáva hľadať a neustále volá: „Adam, kde si?“ „Zachej, dnes chcem zostať v tvojom dome.“ „Žena, odpúšťajú sa ti mnohé hriechy, choď a viac nehreš.

Ľudové misie vo farnosti, to je čas, kedy môžeme urobiť niečo pre svoj vzťah s Bohom a pre spásu svojej duše. V mene Kristovom prosíme každú rodinu a každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“

Keď si myslíš, že nemáš dôvod zúčastniť sa svätých misií, lebo napríklad nemôžeš pristupovať k sviatosti zmierenia, aj tak neváhaj a príď. I pre Teba je miesto v Cirkvi – i Ty do nej patríš. Ak máš prekážky k pristupovaniu k sviatosti zmierenia, môžeš sa zúčastniť duchovného rozhovoru a popremýšľať nad tým, ako prehĺbiť, či napraviť svoj vzťah s Bohom.