brigáda pri cyklotrase

ĎAKUJEM a úprimné: PÁN BOH ODMEŇ vyslovujem všetkým chlapom, ktorí sa zúčastnili 12.10.2019 brigády pri cyklotrase, aby k nej bližšie premiestnili kríž a oznamové tabule: Ľubomírovi Plánkovi, Jurajovi Krajčovi, Romanovi Mališkovi, Jurajovi Bednárovi a Lukášovi Ligačovi!