Hody 2019

Svätá omša na hody, pri ktorej sme sa rozlúčili s doterajším pánom farárom Viliamom Michalovičom. Od 1. júla sa novým pánom farárom stáva Dušan Molek.
Foto: Marek Mucha