Povolanie pápež

pôvodný slovenský muzikál

„Ján Pavol II. predstavoval a vždy bude predstavovať symbol lásky a viery, mieru a súcitu…“

Svätý Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Jozef Wojtyła – bol poľský duchovný a 264. rímsky pápež (v období rokov 1978 až 2005), prvý netaliansky pápež od roku 1522 a najmladší pápež od roku 1846. Ale predovšetkým – jedna z najvýznamnejších osobností, ktorá reálne zmenila politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu sveta 20. storočia. A práve jeho život a dielo, jeho pôsobenie a vplyv, duchovný a humanistický odkaz približuje pôvodný slovenský muzikál z nitrianskej tvorivej dielne, ktorý nesie symbolický názov Povolanie pápež.  

Vážení priatelia,
ponúkame Vám muzikál POVOLANIE PÁPEŽ, ktorý sa odohrá
14.10. a 15.10. o 18:30 hod., vstupné 25,- 20,- 15,-eur
05.11. a 06.11. o 18:30 hod.
Ak máte záujem, ohláste sa na t.č. 037 / 7721580 u p. Hoštákovej
alebo na t.č. 037 / 6524875
prípadne e-mail: hostakova@dab.sk
http://www.dab.sk/inscenace/94-povolanie-papez