Farské matriky

Zoznam matrík uchovaných vo farskom archíve na fare:

  • MATRIKA POKRSTENÝCH – 6 kusov (od roku 1897)
  • MATRIKA BIRMOVANÝCH – 4 kusy (od roku 1859)
  • MATRIKA SOBÁŠENÝCH – 3 kusy (od roku 1903)
  • MATRIKA ZOMRELÝCH – 3 kusy (od roku 1905)
  • MATRIKA KONVERTITOV – 1 kus
  • MATRIKA PRVOPRIJÍMAJÚCICH – 1 kus