Oznamy

Od 1. januára 2021 sú verejné bohoslužby pozastavené. Krst, sobáš a pohreb možno sláviť v max. počte 6 účastníkov, vrátane kňaza.

Kostol bude celý čas zatvorený a vami dané úmysly sv. omší odslúžim neskôr, aby ste sa mohli na nich zúčastniť osobne. Sv. omše – tzv. „výročné“ na celý budúci rok 2021 (za zosnulých, alebo na poďakovanie) mi môžete nahlasovať na farský mail (janikovce@nrb.sk), alebo sms-kou na číslo 0911 510 851
Pre doplnenie, či aktualizáciu oznamov, sledujte farskú web stránku: farnostjanikovce.sk

K zaopatrovaniu chorých, či zomierajúcich svätými sviatosťami, alebo v prípade pohrebov a otázok ma môžete kontaktovať: 0911 510 851 (SMS)

PRIAME PRENOSY A ONLINE PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ

TV LUX

Sväté omše na TV LUX možno sledovať v televízii alebo na stránke www.tvlux.sk a tiež aj na facebooku TVLUX

Web portál: www.svataomsa.sk

Na portáli je možné v reálnom čase sledovať, ktorá farnosť vysiela online bohoslužbu (…už viac ako 70 farností).

Stránka: www.dokostola.sk

Na stránke nájdete zoznam všetkých online vysielaní z celého Slovenska.


Farské oznamy

Príhovor k starému i Novému roku
Farnosť Janíkovce – Pastiersky list
Farnosť Čechynce – Pastiersky list

Sväté omše vo farnosti
Utorok-Piatok:
Sobota:
Nedeľa:Charitatívna zbierka pod názvom „Boj proti hladu“

V čase od 1.5.2020 do 30.4.2021 už po 14-ty krát zbierku organizuje Vincentská rodina na Slovensku. Veriaci môžu prispieť na toto charitatívne dielo, či už kúpou medovníkového srdiečka alebo aj pomocou pri ich domácom pečení a balení.
Vincentská rodina ďakuje za štedrosť v predošlých ročníkoch zbierky a do Vašej pozornosti dáva stránku https://www.bojprotihladu.sk/ , na ktorej si môžete prečítať viac údajov súvisiacich so zbierkou (napr. výnosy z jednotlivých ročníkov, uskutočnené projekty a pod.).

UKF Nitra – štúdium náboženskej výchovy

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2021

Púť zaľúbených

Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás! 


Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi v roku 2021

piatok, 1. január 2021Panny Márie Bohorodičky
streda, 6. január 2021Zjavenie Pána
streda, 17. február 2021Popolcová streda
nedeľa, 4. apríl 2021Veľkonočná nedeľa — Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
štvrtok, 13. máj 2021Nanebovstúpenie Pána
pondelok, 31. máj 2021Zoslanie Ducha Svätého
štvrtok, 3. jún 2021Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
utorok, 29. jún 2021Sv. Petra a Pavla, apoštolov
nedeľa, 15. august 2021Nanebovzatie prebl. Panny Márie
pondelok, 1. november 2021Všetkých svätých
nedeľa, 28. november 2021Prvá adventná nedeľa
streda, 8. december 2021Nepoškvrnené počatie Panny Márie
sobota, 25. december 2021Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Ostatné významné dni

19.februárCelodenná poklona oltárnej sviatosti v našej farnosti
od 19.3.2021 do júna 2022Osobitný rok rodiny
od 8.12.2020 do 8.12.2021Rok sv. Jozefa