Oznamy

Od 1. januára 2021 sú verejné bohoslužby pozastavené. Krst a sobáš možno sláviť v max. počte 6 účastníkov, vrátane kňaza.

Aktualizovaný COVID automat nájtete tu: www.tkkbs.sk

Kostol bude celý čas zatvorený a vami dané úmysly sv. omší odslúžim neskôr, aby ste sa mohli na nich zúčastniť osobne. Sv. omše – tzv. „výročné“ na celý budúci rok 2021 (za zosnulých, alebo na poďakovanie) mi môžete nahlasovať na farský mail (janikovce@nrb.sk), alebo sms-kou na číslo 0911 510 851
Pre doplnenie, či aktualizáciu oznamov, sledujte farskú web stránku: farnostjanikovce.sk

K zaopatrovaniu chorých, či zomierajúcich svätými sviatosťami, alebo v prípade pohrebov a otázok ma môžete kontaktovať: 0911 510 851 (SMS)

PRIAME PRENOSY A ONLINE PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ

TV LUX

Sväté omše na TV LUX možno sledovať v televízii alebo na stránke www.tvlux.sk a tiež aj na facebooku TVLUX

Web portál: www.svataomsa.sk

Na portáli je možné v reálnom čase sledovať, ktorá farnosť vysiela online bohoslužbu (…už viac ako 70 farností).

Stránka: www.dokostola.sk

Na stránke nájdete zoznam všetkých online vysielaní z celého Slovenska.


Farské oznamy

Farnosť Janíkovce – Pastiersky list
Farnosť Čechynce – Pastiersky list

Sväté omše vo farnosti
Utorok-Piatok:
Sobota:
Nedeľa:


Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Pôstna výzva nitrianskeho biskupa mons. Viliama Judáka


Charitatívna zbierka pod názvom „Boj proti hladu“

V čase od 1.5.2020 do 30.4.2021 už po 14-ty krát zbierku organizuje Vincentská rodina na Slovensku. Veriaci môžu prispieť na toto charitatívne dielo, či už kúpou medovníkového srdiečka alebo aj pomocou pri ich domácom pečení a balení.
Vincentská rodina ďakuje za štedrosť v predošlých ročníkoch zbierky a do Vašej pozornosti dáva stránku https://www.bojprotihladu.sk/ , na ktorej si môžete prečítať viac údajov súvisiacich so zbierkou (napr. výnosy z jednotlivých ročníkov, uskutočnené projekty a pod.).

UKF Nitra – štúdium náboženskej výchovy

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2021

Do Vašej pozornosti dávame ponuku z Rádia Mária. Ide o ponuku na prijímače, ktoré sú vhodné najmä pre chorých a starých, ktorí budú mať tento prístroj stále k dispozícii bez toho, aby ho museli ladiť.
Viac informácií nájdete v prílohe a na stránkach samotného rádia www.radiomaria.sk


Prikázané sviatky Rímskokatolíckej cirkvi v roku 2021

1. január 2021Panny Márie Bohorodičky
6. január 2021Zjavenie Pána
13. máj 2021Nanebovstúpenie Pána
3. jún 2021Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2021Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2021Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2021Všetkých svätých
8. december 2021Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2021Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Ostatné významné dni

19.februárCelodenná poklona oltárnej sviatosti v našej farnosti
od 19.3.2021 do júna 2022Osobitný rok rodiny
od 8.12.2020 do 8.12.2021Rok sv. Jozefa